• Dezynfekcja i czyszczenie maski

Uwaga:

  • Części wykonanych z tkaniny nie można dezynfekować za pomocą metod wymienionych poniżej.

  • W przypadku używania przez jednego pacjenta czyszczenie przeprowadzać zgodnie z instrukcją użytkowania dołączoną do produktu.

  • Maski z zatyczką portu: Przed dezynfekcją maski należy otworzyć lub zdjąć zatyczkę portu.

  • Przed użyciem upewnić się, że wszystkie części maski są suche.

  • Szczegółowy opis przygotowania do czyszczenia i dezynfekcji znajduje się w instrukcjach użytkowania masek.

 

Maski nosowe i poduszki

ComfortGel Blue

ComfortGel-Blue.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗ Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

30

UWAGI:

❗ Anioxyde tylko do zespołu części twarzowej i uszczelki.

 

DreamWear

DreamWear.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔❗     70 oC przez 100 minut

     ✔❗     75 oC przez 30 minut

     ✔      80 oC przez 10 minut

     ✔      90 oC przez 1 minutę

     ✔      93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔     Anioxyde 1000†

     ✔❗  Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

30/20

UWAGI:

❗ Cała maska wymaga pełnego zanurzenia w przypadku następujących rodzajów dezynfekcji termicznej: 70 oC, 75 oC. Maskę można dezynfekować przy użyciu środka Gigasept (max. 20 cykli) oraz za pomocą wszystkich pozostałych metod (max. 30 cykli)

 

EasyLife

EasyLife(1).jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔❗     70 oC przez 100 minut

     ✔❗     75 oC przez 30 minut

     ✔❗     80 oC przez 10 minut

     ✔❗     90 oC przez 1 minutę

     ✔❗     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔     Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

30

UWAGI:

❗ Dezynfekcja termiczna zewnętrznych poduszek wspierających z przezroczystym pierścieniem utrzymującym. Dezynfekcja termiczna zewnętrznych poduszek wspierających z niebieskim pierścieniem utrzymującym oznaczonym TD. Należy sprawdzić oznaczenie TD na bocznej wypustce mocującej.

 

Nuance

 nuance.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗    Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

20

UWAGI:

❗ Anioxyde tylko do zespołu przezroczystego przewodu.

 

Nuance Pro

pro1.jpg 

Dezynfekcja termiczna:

     ✔   70 oC przez 100 minut

     ✔❗  75 oC przez 30 minut

     ✔❗  80 oC przez 10 minut

     ✔❗  90 oC przez 1 minutę

     ✔❗  93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗  Anioxyde 1000†

Max. liczba cykli:

20

UWAGI:

❗ Anioxyde tylko do zespołu przewodów (przewodów przezroczystych i tych nieprzezroczystych). Dezynfekcja termiczna 75 oC, 80 oC, 90 oC, 93 oC tylko do zespołu nieprzezroczystego przewodu Nuance Pro Lab.

 

Pico

 pico.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔     Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

30

 

 

True Blue

TrueBlue.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗    Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

15

UWAGI:

❗ Anioxyde tylko do zespołu części twarzowej i uszczelki.

 

Wisp/Wisp Youth

 7.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔❗   Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗    Anioxyde 1000†

     ✔❗     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

30/25/20/15

❗ Maskę można dezynfekować przy użyciu środka Cidex (max. 25 cykli), Anioxyde (max. 20 cykli), Gigasept (max 15 cykli) oraz za pomocą wszystkich pozostałych metod (max 30 cykli).

 

Maski twarzowe/ustno-nosowe

Amara/ Amara gel

Amara.jpg 

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Anioxyde 1000†

     ✔     Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

20

 

 

Amara View

3(3).jpg 

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔     Anioxyde 1000†

    ✔❗  Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

20/5

UWAGI:

❗ Maskę można dezynfekować przy użyciu środka Gigasept (max. 5 cykli) oraz za pomocą wszystkich pozostałych metod (max. 20 cykli)

 

ComfortGel Blue Full

 comfort-gel-blue-full(1).jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔❗    75 oC przez 30 minut

     ✔❗    90 oC przez 1 minutę

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔❗ Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗ Anioxyde 1000†

Max. liczba cykli:

30

UWAGI:

❗ Dezynfekcja termiczna 75 oC i dezynfekcja termiczna 90 oC,  Cidex OPA oraz Anioxyde tylko do części twarzowej i ramienia wspornika czołowego.

 

Maski pełne

FitLife

 HHS_0313_FitLifeFullFaceMask_CKHiLg.jpg

Dezynfekcja termiczna:

     ✔     70 oC przez 100 minut

     ✔     75 oC przez 30 minut

     ✔     80 oC przez 10 minut

     ✔     90 oC przez 1 minutę

     ✔     93 oC przez 10 minut

Dezynfekcja chemiczna:

     ✔     Cidex

     ✔     Cidex OPA

     ✔     Wavicide

     ✔❗ Anioxyde 1000†

     ✔❗ Gigasept FF†

Max. liczba cykli:

10/5

UWAGI:

❗ Maskę można sterylizować w autoklawie stosując cykl grawitacyjny, bez worka do sterylizacji (max. 5 cykli). Maskę można dezynfekować za pomocą wszystkich pozostałych metod (max. 10 cykli).