Czym właściwie jest pulsoksymetr? Mianem pulsoksymetru określa się urządzenie elektroniczne przeznaczone do dokonywania nieinwazyjnego pomiaru saturacji krwi (wskaźnik nasycenia hemoglobiny krwi obwodowej tlenem). Wykorzystywana tutaj metoda pulsoksymetrii mierzy stopień pochłaniania przez tkanki promieniowania o 2 różnych długościach fal.

Pulsoksymetria — co to takiego?

Pulsoksymetria to technika służąca do oznaczania wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej. Niekiedy stan ten określany jest mianem saturacji krwi tlenem. Kontrola tego parametru ma na celu przeciwdziałanie postępującej niewydolności oddechowej. Do wykonywania badań wykorzystywane jest tutaj urządzenie elektroniczne określane właśnie mianem pulsoksymetru. W jego skład wchodzą dwa główne elementy: jednostka centralna oraz czujnik. Drugi z nich tworzy nadajnik światła czerwonego i podczerwonego oraz fotodetektora. Podczas oznaczania mamy do czynienia z pomiarem pochłonięcia przez czerwone krwinki w naczyniach włosowatych promieniowania, jakie pochodzi z nadajnika.

Urządzenia, jakimi są pulsoksymetry, wyposażone są również w specjalną funkcję rejestracji częstotliwości pracy serca. Zasadniczo do czynienia możemy mieć z różnego rodzaju pulsoksymetrem. I tak na rynku znaleźć można modele zakładane na palec ręki lub stopy, skrzydełko nosa czy małżowinę uszną. Urządzenia dla niemowląt zakłada się natomiast na stópkę lub nadgarstek.

Wskazania do pulsoksymetrii

Jako że pulsoksymetria jest metodą łatwą, szybką i niezwykle skuteczną, często jest ona stosowana u pacjentów hospitalizowanych. Głównymi wskazaniami do kontroli wysycenia hemoglobiny tlenem są następujące podejrzenia lub zdiagnozowane schorzenia: podejrzenie redukcji saturacji tlenem krwi tętniczej, kwalifikacja pacjenta do tlenoterapii, niewydolność oddechowa, wentylacja płucna, stan hipoksji, zabieg wykonywany w znieczuleniu ogólnym i okres pooperacyjny, wykonywanie bronchoskopii oraz kontrola czynności życiowych matki i płodu.

Pulsoksymetr — jak działa to urządzenie?

W jaki sposób obsługuje się urządzenie, jakim jest pulsoksymetr? Jego czujnik zakładany jest na wybrane miejsce na ciele pacjenta. Jeżeli palce pacjenta są zimne, należy je ogrzać. Jest to istotne dlatego, że taki stan przyczynić może się do zafałszowania wyniku. Oznaczenie wysycenia tlenem hemoglobiny krwi tętniczej bazuje na zasadzie spektrofotometrii transmisyjnej. Emitowane promieniowanie jest częściowo pochłaniane przez krew, jaka znajduje się w naczyniach krwionośnych. Zadaniem fotodetektora jest dokonanie pomiaru powracającego sygnału. Składa się on z dwóch elementów: stałej oraz zmiennej. Uzyskany w ten sposób wynik badania dokonywanego przy pomocy pulsoksymetru prezentowany jest w procentach i przedstawia ilość hemoglobiny wysyconej tlenem.

Prawidłowa saturacja krwi

Optymalny poziom saturacji krwi tlenem powinien wynosić około 95 — 98%. U pacjentów powyżej 70 roku życia jest to między 94 a 98%. W czasie zastosowanej tlenoterapii, nasycenie tlenem krwi tętniczej wynosić powinno 98 — 100%. W przypadku osób palących tytoń wyniki mogą być nieco zaniżone, lecz w dalszym ciągu przekraczać powinny one 90%. Niższa saturacja krwi świadczyć może o ciężkiej niewydolności oddechowej. Co ważne, pomiar pulsoksymetryczny odnosi się wyłącznie do wysycenia hemoglobiny tlenem.

Czynniki, które mogą zafałszować pomiar pulsoksymetrem

Jakiego rodzaju czynniki mogą się przyczyniać do zaburzenia pomiarów? Są to w tym przypadku między innymi: chłodne miejsce wykonywanego pomiaru, niekontrolowane ruchy pacjenta, niska perfuzja tkankowa, niewłaściwa hemoglobina (jest nią na przykład methemoglobina, która to powstaje wskutek utleniania zachodzącego w przebiegu zatrucia substancjami chemicznymi), karboksyhemoglobina, z jaką mamy do czynienia w trakcie zatrucia czadem, zmiany na paznokciach, jak chociażby grzybica oraz światło czerwone, które to prowadzi do obniżenia wartości saturacji krwi tlenem.

Gdzie znajdę wysokiej jakości przyrząd, jakim jest pulsoksymetr?

Bogaty wybór wysokiej jakości pulsoksymetrów znaleźć można w asortymencie naszego sklepu internetowego oddychasz.pl. Dostępne są tutaj modele na palec lub nadgarstek, stacjonarne oraz przenośne, przeznaczone zarówno dla dzieci i młodzieży, jak i dla dorosłych. Dodatkowo zaopatrzyć mogą się tu Państwo w czujnik do pulsoksymetru. Wszystkie wspomniane produkty dostępne są pod adresem: https://oddychasz.pl/Pulsoksymetry-c32.