Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas cewników do odsysania górnych dróg oddechowych dla dorosłych i dzieci. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup cewników do odsysania z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Jak uzyskać refundację na jednorazowe cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych P.090?

Aby móc skorzystać z refundacji na cewniki do odsysania górnych dróg oddechowych, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

  • Podstawowej opieki zdrowotnej POZ,
  • Anestezjolog,
  • Neurolog,
  • Pulmonolog,
  • Ftyzjatra,
  • Chirurg, chirurg ogólny, chirurg dziecięcy, chirurg onkologiczny,
  • Laryngolog,

Zasady refundowania jednorazowych cewników do odsysania górnych dróg oddechowych

Limit ilościowy miesięcznie do wykorzystania przez klienta to 180 szt., można w tym limicie dobierać produkty w różnych rozmiarach.
Limit finansowy to 100 % kwoty 0,80 zł/ szt. W przypadku kiedy cewnik kosztuje więcej niż 0,80 zł/ szt. różnice dopłata klient.

 

UPRAWNIENIA DODATKOWE

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia i nr PESEL.

Ikona-kroki-refundacja