Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak uzyskać refundację na produkty stomijne P.099?

Aby uzyskać zlecenie uprawniające do odbioru sprzętu stomijnego w ramach refundacji należy udać się do osoby uprawnionej:
- chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny, klatki piersiowej,
- onkolog kliniczny
- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),
- pediatra,
- internista,
- laryngolog,
- urolog, urolog dziecięcy (w przypadku urostomii i kolostomii )

Warunkiem uzyskania zlecenia dla osoby, której przysługują dodatkowe uprawnienia np. dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jest okazanie osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dokumentu zaświadczającego nabycie uprawnień np. orzeczenie. Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone elektronicznie w systemie NFZ (e-potwierdzenie) można realizować w dowolnym sklepie medycznym.

 

Ile wynosi limit refundacji na produkty stomijne P.099?

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa w 100% wartość limitu. W przypadku kiedy kwota ta przekracza powyższe limity, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. 

Refundacji podlegają: worki stomijne 1- lub 2-częściowe, płytki stomijne oraz worki do zbiórki moczu (urostomia) lub zestaw do irygacji (kolostomia).


(Przesuń ramkę w lewo lub w prawo ⇐ ⇒ )

RODZAJ STOMII

KOD

KWOTA REFUNDOWANA PRZEZ NFZ ZA 1 MIESIĄC

LICZBA SZTUK NA MIESIĄC

LICZBA SZTUK DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DODATKOWE UPRAWIENIA (47ZN, 47DN, 47ZND)

Ileostomia

P.099

450 zł

Ilość wydanych  sztuk zależy od ceny produktu

O wielokrotności podstawowego limitu decyduje lekarz.

Kolostomia

450 zł

Urostomia

530 zł

Przetoka ślinowa

530 zł

UPRAWNIENIA DODATKOWE: 

KOD UPRAWNIAJĄCY OSOBA UPRAWNIONA

WARTOŚĆ REFUNDACJI I CYKLICZNOŚĆ

47DN

Osoba do 18 roku życia, u której stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Lekarz ustala liczbę wielokrotności podstawowego ustalonego  limitu.

Limit refundacyjny liczony jest wg wzoru:
wartość limitu x  liczba wielokrotności limitu47ZN

Osoba powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

47ZND

Osoba poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami do stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.


Przykład:

  • 530 zł (wartość limitu podstawowego dla urostomii) X 2 (ilość przyznanej wielokrotności limitu przez lekarza) = 1060 zł
  • 450 zł (wartość limitu podstawowego dla kolostomii) X 1,5 (ilość przyznanej wielokrotności limitu przez lekarza) = 675 złAby skorzystać z refundacji na inne wyroby medyczne (pasty, pudry, paski, półpierścienie, pierścienie uszczelniające lub gojące, produkty do usuwania sprzętu stomijnego lub ochrony wokół stomii) należy posiadać odrębne zlecenie na wyroby o kodzie P.141