Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jak uzyskać refundację na produkty stomijne P.099?

Aby uzyskać zlecenie uprawniające do odbioru sprzętu stomijnego w ramach refundacji należy udać się do osoby uprawnionej:

- chirurg ogólny, dziecięcy, onkologiczny, klatki piersiowej,

- onkolog kliniczny

- lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (POZ),

- pediatra,

- internista,

- laryngolog,

- w przypadku urostomii – urolog, urolog dziecięcy.

Warunkiem uzyskania zlecenia dla osoby, której przysługują dodatkowe uprawnienia np. dla osoby niepełnosprawnej w stopniu znacznym, jest okazanie osobie uprawnionej do wystawiania zleceń dokumentu zaświadczającego nabycie uprawnień np. orzeczenie. Zlecenie na zaopatrzenie w sprzęt medyczny potwierdzone elektronicznie w systemie NFZ (e-potwierdzenie) można realizować w dowolnym sklepie medycznym.

 

Ile wynosi limit refundacji na produkty stomijne P.099?

Narodowy Fundusz Zdrowia pokrywa w 100% wartość limitu. W przypadku kiedy kwota ta przekracza powyższe limity, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji. 

 Refundacji podlegają: worki stomijne, płytki stomijne, pierścienie uszczelniajace, akcesoria oraz środki pielęgnacyjne * z wyłączeniem dezodorantu BRAVA w płynie

(Przesuń ramkę w lewo lub w prawo ⇐ ⇒ )

RODZAJ STOMII

KOD

KWOTA REFUNDOWANA PRZEZ NFZ ZA 1 MIESIĄC

LICZBA SZTUK NA MIESIĄC

LICZBA SZTUK DLA OSÓB POSIADAJĄCYCH DODATKOWE UPRAWIENIA (47ZN, 47DN, 47ZND)

Ileostomia

P.099

400 zł

90 sztuk

Aby uzyskać wyższy niż przysługuje limit sztuk, liczba sztuk na miesiąc wpisana na Zleceniu musi być większa niż 90 sztuk.

Kolostomia

300 zł

Urostomia

480 zł

Przetoka ślinowa

400 zł

UPRAWNIENIA DODATKOWE: 

KOD UPRAWNIAJĄCY OSOBA UPRAWNIONA

WARTOŚĆ REFUNDACJI I CYKLICZNOŚĆ

47DN

Osoba do 18 roku życia, u której stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalna chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu.

Lekarz ustala liczbę sztuk wyboru medycznego niezbędną do ustalenia limitu.

 

Limit refundacyjny liczony jest wg wzoru: liczba sztuk wyrobu  medycznego ze zlecenia mnożona przez ilość:

  • 3,33 zł – kolostomia
  • 4,44 zł – ileostomia
  • 5,33 zł – urostomia
Wynik mnożenia określa limit refundacji na dane zlecenie. Limit refundacyjny związany jest z wnioskiem, a nie z miesiącem. Nowy wniosek oznacza kolejny limit refundacji liczony wg powyższego wzoru.

47ZN

Osoba powyżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności w stopniu znacznym.

47ZND

Osoba poniżej 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami do stałej lub długoterminowej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.