Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas produktów chłonnych dla dorosłych i dzieci. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Co istotne, możesz odebrać lub kupić artykuły higieniczne w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2023/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadzono nowe zasady realizacji zleceń. Od 01.07.2023r. realizacja częściowa będzie mogła być dokonywana:

 • u różnych świadczeniodawców - w przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawionych w postaci elektronicznej (e-zlecenia)*;
 • wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń - w przypadku zleceń wystawionych w postaci papierowej.

* Jeżeli zlecenie na wyroby zostało wystawione przed 01.07.2023r., obowiązuje według wcześniejszych zasad tzn. jeśli zdecydowali się Państwo na zakup produktów chłonnych z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Jak uzyskać refundację na produkty chłonne P.100 / P.101 ?

Aby móc skorzystać z refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • geriatria,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chemioterapii nowotworów,
 • urologii,
 • onkologii klinicznej.

Dodatkowo zlecenie może wystawić również lekarz pierwszego kontaktu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, a także pielęgniarka lub położna.

 

Zasady refundowania produktów chłonnych na stan od 1 stycznia 2023 r.

 • Kod środka P.100 i P.101 informuje o rodzaju schorzenia.
 • Limit ilościowy miesięcznie do wykorzystania przez klienta to 90 szt., można w tym limicie dobierać produkty z różnych kategorii (np. pieluchomajtki + podkłady chłonne do 90 sztuk.)
 • Przyznana wysokość limitu refundacji przez NFZ zależy od ilości wybranego produktu oraz jego poziomu chłonności.

Jak wyliczany jest limit refundacji od 1 stycznia 2023 r.?

 • Limit finansowy to 70% z kwoty 1,00 zł, minimalna chłonność (wszystkie produkty) 450 g

Refundacja dla 1 szt. 1,00 zł x 70 % = 0,70 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,00 x 70%) zł → refundacja 63 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,00 x 70%) zł → refundacja 42 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,00 x 70%) zł → refundacja 21 zł

 • Limit finansowy to 70% z kwoty 1,70 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne) 1000 g i (pieluchy anatomiczne oraz pieluchomajtki) 1400 g

Refundacja dla 1 szt. 1,70 zł x70 % = 1,19 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,70 x 70%) zł → refundacja 107,10 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,70 x 70%) zł → refundacja 71.40 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,70 x 70%) zł → refundacja 35,70 zł

 • Limit finansowy to 70% z kwoty 2,30 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne i pieluchomajtki) 2500 g

Refundacja dla 1 szt. 2,30 zł x70 % = 1,61 zł
90 szt. : 90 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 144,90 zł
60 szt. : 60 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 96,60 zł
30 szt. : 30 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 48,30 zł

Grupa i liczba wyrobu medycznego

Nazwa wyrobu medycznego

Minimalna chłonność

Limit finansowania NFZ

P.100

P.101

Dla wszystkich kategorii produktów

450 g

0,70 zł/ szt.
(70% z limitu 1,00 zł)

Majtki chłonne

1000g

1,19 zł/ szt.
(70% z limitu 1,70 zł)

Pieluchy anatomiczne i pieluchomajtki

1400 g

1,19 zł/ szt.
(70% z limitu 1,70 zł)

Majtki chłonne

1400 g

1,61 zł/ szt.
(70% z limitu 2,30 zł)

Majtki chłonne i pieluchomajtki 

2500 g

1,61 zł/szt.
(70% z limitu 2,30 zł)

 

Co ze „starymi zleceniami”, wydanymi przed 1 stycznia 2023 r.?

Zlecenia wystawione przed 1 stycznia 2023 na zaopatrzenie w wyroby chłonne dalej będą obowiązywały (kontynuacja zaopatrzenia będzie odbywać się na podstawie obecnie wystawionych zleceń)

Lista produktów Seni i Tena:PDF Document

UPRAWNIENIA DODATKOWE

          1. REFUNDACJA W WYSOKOŚCI 100% DO LIMITU FINANSOWANIA
  1. Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu finansowania (PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY) pozostają bez zmian:

   • inwalidzi wojenni (47IB), 
   • inwalidzi wojskowi (47IW),
   • osoby represjonowane (47OR).

   Limit to 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie. Limit 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł zależy od chłonności i rodzaju produktu.


   2. „USTAWA ZA ŻYCIEM” 47DN I ORZECZENIE O ZNACZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 47ZN/47ZND

   Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
   Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.

  Ilość wpisanych sztuk na zleceniu

  Limit 1,00 zł/szt.

  Limit 1,70 zł/ szt.

  Limit 2,30 zł/szt.

  X sztuk.

  X sztuk x 70% z 1,00 zł/szt.

  Czyli: X szt. x 0,70 zł

  X sztuk x 70% z 1,70 zł/szt.

  Czyli: X szt. x 1,19 zł

  X sztuk x 70% z 2,30 zł/szt.

  Czyli: X szt. x 1,61 zł
  Realizacja E-zlecenia NFZ

  Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

  Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia i nr PESEL.

  ikona-kroki-refundacja-p100-p101