Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas produktów chłonnych dla dorosłych i dzieci. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Co istotne, możesz odebrać lub kupić artykuły higieniczne w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup produktów chłonnych z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Jak uzyskać refundację na produkty chłonne P.100 / P.101 ?

Aby móc skorzystać z refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • geriatria,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chemioterapii nowotworów,
 • urologii,
 • onkologii klinicznej.

Dodatkowo zlecenie może wystawić również lekarz pierwszego kontaktu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, a także pielęgniarka lub położna.

 

Jakie obowiązują zasady refundacji od grudnia 2021r.?

Następuje ujednolicenie kodu środka (P.100 i P.101), który nie będzie warunkował limitu, natomiast w dalszym ciągu będzie informował o rodzaju schorzenia.

 

Jak wyliczany jest limit refundacji od grudnia 2021r.?

Limit zależny będzie od ilości sztuk. Dla każdej sztuki limit będzie wynosił:

Limit ilościowy pozostaje bez zmian i wynosi 90 szt. miesięcznie. Wysokość refundacji rośnie wraz z ilością sztuk.

 

UPRAWNIENIA DODATKOWE

 1. REFUNDACJA W WYSOKOŚCI 100% DO LIMITU FINANSOWANIA

Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu finansowania (PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE maksymalny limit finansowania wynosi 1,70zł za sztukę, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY - maksymalny limit finansowania wynosi 1,00zł za sztukę) pozostają bez zmian:

 • inwalidzi wojenni (47IB), 
 • inwalidzi wojskowi (47IW),
 • osoby represjonowane (47OR).

Refundacja jest liczona od sztuki, a nie od wartości.

 

 1. „USTAWA ZA ŻYCIEM” 47DN I ORZECZENIE O ZNACZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 47ZN/47ZND

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.

Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.