Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na materac przeciwodlezżynowy zmiennociśnieniowy bąbelkowy lub rurowy, dawniej P.117. 

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: 
PDF Document

Jak uzyskać refundację na materac przeciwodlezynowy S.04.01?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej, ogólnej i onkologicznej,
 • felczer,
 • fizjoterapeuta, o którym mowa w art. 4 ust. 4 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 25 września 2015 r. o zawodzie fizjoterapeuty (Dz. U. z 2023 r. poz. 1213 i 1234),
 • specjalista w dziedzinie fizjoterapii,
 • geriatra,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • neurochirurg,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie ortopedii i traumatologii lub chirurgii ortopedycznej, lub chirurgii
  urazowo-ortopedycznej, lub ortopedii i traumatologii narządu ruchu,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej,
  realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • pediatra,
 • pielęgniarka lub położna, o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702, z późn. zm.),
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacji w chorobach narządu ruchu,
 • reumatolog. 

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup materaca przeciwodleżynowego jest paraplegia, tetraplegia, inne trwałe choroby wymagające stałego przebywania w łóżku.

Zasady refundowania materacy przeciwodleżynowych S.04.01 

Rodzaj materaca Materac bąbelkowy Materac rurowy
Limit finansowania 

175 zł 
(70% z limitu 250 zł)

280 zł 
(70 % z limitu 400 zł)
Udział NFZ  70 % 70 %
Udział pacjenta dorosły/dziecko 30 % 30 %


Zlecenie może zostać wystawiona raz na 3 lata, zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

W przypadku, gdy cena wybranego materaca przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowergo numeru PIN i nr PESEL.


ikona-kroki-refundacji-p.102A-maska-CPAP