Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na aparat do leczenia obturacyjengo bezdechu sennego na U.02.01, dawniej P.102. Rozszerzona została lista specjalistów uprawnionych do wystawienia zlecenia NFZ na aparat do lecznia obturacyjengo bezdechu sennego. 

Aparaty CPAP i AutoCPAP to profesjonalne sprzęty medyczne, służące do leczenia bezdechu sennego. Niwelując objawy tej dolegliwości, gwarantują one bezpieczny i spokojny sen. Na stronie naszego sklepu Oddychasz.pl znajdziesz szeroką ofertę aparatów CPAP, AutoCPAP i innych akcesoriów, które pomogą Ci ograniczyć skutki niewydolności oddechowej.

Ososba która podejrzewa u siebie bezdech senny powinna udać sie do poradni pulmunologicznej w celu umówienia się na badanie polisomnograficzne, dzięki któremu lekarz może stwierdzic czy dana osoba wymaga leczenia aparatem CPAP.

Na podstawie wykonanaych badań lekarz wystawia zlecenie na refundację aparatu, które możesz zrealizować w placówkach, które mają podpisany kontrakt z NFZ.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: PDF Document

Jak uzyskać refundację na aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego U.02.01?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc  lub chorób płuc dzieci,
  • specjalista w dziedzinie fizjoterapii,
  • ftyzjatra lub ftyzjatra dziecięcy,
  • geriatra,
  • kardiolog,
  • laryngolog,
  • neurolog,
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacjiw chorobach narządu ruchu.

 

Ile wynosi limit refundacji na aparat do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego U.02.01 ?

Limit refundacji NFZ sprzętu dla osób dorosłych wynosi 1890zł, a dla dzieci poniżej 18. roku życia – 2100zł.

W przypadku, gdy cena wybranego aparatu przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

 

Refundacja przysługuje raz na 5 lat. Zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia. Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup aparatu do leczenia obturacyjengo bezdechu sennego CPAP jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego.
Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowego numeru PIN i nr PESEL.

ikona-kroki-redundacja-aparatu-CPAP