Dlaczego kaszlemy?

Kaszel jest częstym zjawiskiem, które wiele osób uważa za rzecz oczywistą.  Zdolność do kaszlu jest niezbędna do życia, u zdrowych ludzi jest to reakcja obronna chroniąca organizm przed przedostaniem się do układu oddechowego ciał obcych. To odruch wywołany przez podrażnianie błony dróg oddechowych w wyniku dostania się do oskrzeli zwiększonej ilości gazów drażniących, pyłów czy wydzieliny. Zwykle komórki wyściełające drogi oddechowe wytwarzają niewielkie ilości śluzu, który zatrzymuje brud i bakterie. Jeśli dojdzie do jego akumulacji, może to doprowadzić do infekcji. Kaszel to sposób, w jaki organizm usuwa śluz z płuc, zmniejszając ryzyko zakażenia.


Mechanizm kaszlu

 

image

image

image

image

 

Podrażnienie

Faza wdechu

Faza kompresji

Faza ekspulsji

Naturalny odruch kaszlu

 

Wdech do objętości bliskiej całkowitej objętości płuc

Wzrost ciśnienia wewnątrz klatki piersiowej 

50-100 cmH2O 

Gwałtowny wydech

Zaburzony odruch kaszlu

Utrata wrażliwości

Spadek objętości w czasie wdechu

Nieprawidłowe funkcjonowanie głośni

Spadek pojemności życiowej

Osłabienie siły mięśni 

Zbyt niskie ciśnienie wydechowe

Spadek pojemności życiowej

Osłabienie siły mięśni

Gęsta wydzielina

Zwiększony opór górnych dróg oddechowych

 


Wzrost ryzyka zapalenia płuc

Jeżeli układ oddechowy działa poprawnie, to wszelkie drobnoustroje dostające się do dróg oddechowych są unieszkodliwiane i w formie śluzu  wydalane z organizmu. Jeżeli jednak odruch kaszlowy jest zaburzony, to zalegająca w układzie oddechowym wydzielina jest pożywką dla drobnoustrojów, co może przyczynić się do powikłań w postaci zapalenia oskrzeli lub płuc i zakończyć hospitalizacją. 

Szczytowy przepływ wydechowy kaszlu

Efektywność kaszlu

Ryzyko zapalenia płuc

<160 L/min

Nieskuteczny

Wysokie

160-270 L/min

Nieskuteczny

Średnie

270-360 L/min

Słaby

Niskie

>360 L/min

Efektywny

Brak

Asystor czy ssak medyczny?

Jeśli kaszel staje się czynnością trudną do wykonania, lekarz może zalecić stosowanie manualnych i/lub mechanicznych technik wspomagania. Ręczne wspomaganie kaszlu polega na wywieraniu przez opiekuna silnego i szybkiego ucisku na górny brzuch, wypierając powietrze z płuc. Do mechanicznego odsysania wydzieliny stosuje się między innymi ssak, który przez rurkę wprowadzoną do układu oddechowego, pod ciśnieniem, odprowadza zalegający śluz. Aby zebrać wydzielinę z głębokich partii płuc płucnych, z miejsc do których z racji fizjologii nie jesteśmy w stanie dotrzeć ssakiem możemy posłużyć się nieinwazyjnym urządzeniem- asystorem kaszlu.

Ssak medyczny

Zalety:

 • koszty

 • prostota

 

 Wady:

 • metoda inwazyjna

 • powoduje mikrokrwawienia i mikrourazy ścianek układu oddechowego

 • bolesna

 • omija w 90% lewe oskrzele

 • powoduje wzmożoną produkcję wydzieliny

 

Asystor kaszlu

Zalety:

 • metoda nieinwazyjna

 • stymuluje naturalny kaszel

 • udrażnia drogi oddechowe na dłuższy czas niż w przypadku korzystania z ssaka medycznego

 • powoduje mniej powikłań

Wady:

 • wyższy koszt zakupu niż w przypadku ssaka medycznego

 


Jak działa asystor kaszlu?

Asystor stopniowo dostarcza dużą ilość powietrza podczas wdechu (nadciśnienie). Kiedy płuca zostały rozszerzone (podobnie jak w przypadku normalnego głębokiego oddechu), urządzenie szybko odwraca przepływ w celu wypchnięcia wydzielin (podciśnienie). Wibracje oscylacyjne o wysokiej częstotliwości  pomagają w odrywaniu i przemieszczaniu wydzielin, natomiast szybka zmiana ciśnienia powoduje dużą szybkość przepływu wydechowego z płuc, co sprzyja usuwaniu wydzielin

Użycie asystora kaszlu CoughAssist E70 przedstawia poniższy film (dostępne są polskie napisy).


 


Wskazania i przeciwwskazania do stosowania asystora kaszlu.

Zalecenia do stosowania asystora

Choroby nerwowo-mięścniowe i uszkodzenia rdzenia kręgowego

 • stwardnienie zanikowe boczne ALS

 • rdzeniowy zanik mięśni SMA

 • dystrofie mięśniowe

 • miastenia (myasthernia gravis)

 • uszkodzenie rdzenia kręgowego

 • rozstrzenie oskrzelowe

 • dysfagia

 

Przeciwwskazania do stosowania asystora

 • rozedma pęcherzowa

 • odma opłucnowa

 • ciężkie uszkodzenia płuc/ ostre zespoły zaburzeń oddechowych

 • pacjenci niestabilni hemodynamicznie bez odpowiedniego monitoringu

 • ostry obrzęk płuc

 • niedawno przebyta barotrauma

 • niektóre przypadki tj. tracheomalacja


Jak wygląda terapia przy użyciu CoughAssist E70?

Cykl kaszlu składa się z wdechu, wydechu i pauzy. Standardowa sekwencja składa się z 3 do 6 cykli kaszlu dla pacjentów pediatrycznych i z 4 do 6 cykli dla pacjentów dorosłych, między którymi następuje przerwa na odpoczynek wynosząca od 30 do 60 sekund. Podczas odpoczynku usuwamy wydzielinę widoczną na ustach, w gardle lub rurce tracheostiomijnej. Terapia składa się z 3 do 6 sekwencji lub do momentu usunięcia wydzieliny.


Jakie funkcje posiada asystor kaszlu CoughAssist E70?

image

Asystor kaszlu jest urządzeniem medycznym, jego przepisanie i stosowanie powinno odbywać się tylko pod nadzorem lekarza specjalisty.