Dofinansowanie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego, ortopedycznego i środków pomocniczych 2023r.

Przy zakupie sprzętu rehabilitacyjnego i ortopedycznego jedną z form dofinansowania sprzętu jest  refundacja na wyroby medyczne świadczona przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Przysługuje ona wszystkim osobom w ramach ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego ZUS, wystawiona przez osoby posiadające uprawnienie do wypisania zlecenia w zakresie wyrobu medycznego, którym jest pacjent zainteresowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2017 roku.

Dodatkowe źródła dofinansowania dla osób z niepełnosprawnościami na rok 2023r.
Dofinansowanie z PFRON przysługuje osobom posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, które ubiegać się mogą o dofinasowanie do m.in.: przedmiotów ortopedycznych, środków pomocniczych, sprzętu rehabilitacyjnego, a także likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się.  Dofinansowanie pochodzi z środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – PFRON
W zależności od miejsca zamieszkania wnioski należy składać do odpowiedniej  jednostki (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie – PCRP, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie -MOPR czy Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - MOPS). Dokumenty potrzebne do uzyskania dofinansowania składać można w formie:
  • kopii - w przypadku składania wniosku tradycyjnie, z wyjątkiem oświadczeń, które załączasz w oryginale
  • skanu - w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW (System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON),

 

Szczegóły wsparcia ze środków PFRON można zaleźć na stronie: www.pfron.org.pl  W zakładce SOW/Informator/Osoby niepełnosprawne znajdują się informacje na temat programów dofinansowujących, a także jakie należy złożyć dokumenty i jakie warunki trzeba spełnić, aby przystąpić do danego programu.

 

 Osoba z niepełnosprawnością, mająca trudności w poruszaniu się, będąca właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości alba posiadająca zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym mieszka na stałe na dokonanie zmian architektonicznych może starać się o dofinasowanie do likwidacji barier architektonicznych (BA). Dofinansowanie to dotyczy m.in. dostosowania łazienki do potrzeb osoby z niepełnosprawnością, zakupu i montażu windy, usprawniania komunikacji w lokalu mieszkalnym i wokół niego. O dofinansowanie można ubiegać się raz na rok, a wnioski można składać przez cały rok. Dofinansowania wpłacane są do momentu kiedy jednostka dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-architektonicznych

 

 Z dofinansowania do likwidacji barier technicznych (BT) skorzystać mogą osoby, które borykają się z utrudnieniem lub uniemożliwieniem w korzystaniu z przestrzeni życiowej człowieka wskutek braku odpowiednio przystosowanych urządzeń technicznych. Likwidacja barier technicznych polega przede wszystkim na inwestycjach w sprzęt techniczny pozwalający osobie z niepełnosprawnością na samodzielne funkcjonowanie. O dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata, a wnioski można składać przez cały rok. Dofinansowania wpłacane są do momentu kiedy jednostka dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

Do likwidacji barier technicznych zalicza się:
- zakup i montaż podnośnika łazienkowego,
- zakup i montaż podnośnika transportowego,
- zakup schodołazu,
- zakup i montaż bram wjazdowych i garażowych,
- zakup roweru trójkołowego,
- zakup roweru tandem,
- zakup skutera elektrycznego,
- zakup i montaż krzesła schodowego,
- zakup i montaż platformy schodowej,
- zakup pompy insulinowej.

  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-technicznych

 

Osoba z niepełnosprawnością, posiadająca trudności lub brak możliwości w komunikowaniu się między ludźmi może ubiegać się o dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się (BK), należy do nich m.in. zakup komputera, laptopa lub notebooka, telefonu komórkowego lub cyberoka. O dofinansowanie można ubiegać się raz na trzy lata, a wnioski można składać przez cały rok. Dofinansowania wpłacane są do momentu kiedy jednostka dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na ten cel.

  https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-dofinansowania-do-likwidacji-barier-w-komunikowaniu-sie
Powyższy artykuł ma charakter informacyjny, stan wiedzy aktualny na marzec 2023r. Powyższe informacje mogą ulec zmianie, prosimy śledzić aktualności na stronie www.pfron.org.pl