Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak uzyskać refundację na jednorazowe cewniki urologiczne niepowlekane P.096.UN?

Aby móc skorzystać z refundacji na cewniki urologiczne, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

  • Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej POZ
  • Chirurg, , chirurg onkologiczny,
  • Neurolog,
  • Urolog,
  • Ginekolog
  • Internista,

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup cewników urologicznych jest wskazanie do wielokrotnego cewnikowania pęcherza moczowego.

Zasady refundowania jednorazowych cewników urologicznych niepowlekanych P.096.UN

Limit refundacji NFZ:

  • 80% z kwoty 0,80 zł za sztukę w przypadku cewników urologicznych jednorazowych niepowlekanych dla pacjentów powyżej 18. roku życia.
  • 100% z kwoty 0,80 zł za sztukę w przypadku cewników urologicznych jednorazowych niepowlekanych dla pacjentów poniżej 18. roku życia.

Limit ilościowy: 180 sztuk raz na miesiąc.

W przypadku kiedy cewnik kosztuje więcej niż 0,80 zł/ szt. różnice dopłaca klient.

UPRAWNIENIA DODATKOWE

Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZND oraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DN mają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia i nr PESEL.