Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Jak uzyskać refundację na maskę do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego P.102A?

Aby móc skorzystać z refundacji na maskę do aparatu na bezdech senny, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

  • Pulmonolog,
  • Geriatra,
  • Neurolog,
  • Internista,
  • Ftyzjatra,
  • Kardiolog,
  • Laryngolog,

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup maski do aparatu CPAP jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego.

Zasady refundowania maski do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Limit refundacji NFZ dla osób dorosłych wynosi 180zł, a dla dzieci poniżej 18. roku życia – 200zł.

Zlecenie może zostać wystawiona raz na 6 miesięcy, zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

W przypadku, gdy cena wybranej maski CPAP przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia i nr PESEL.


ikona-kroki-refundacji-p.102A-maska-CPAP