Pieluchomajtki dla dorosłych są objęte refundacją NFZ. W 2020 r. weszła zmiana w dotychczasowych przepisach, dzięki któremu po wystawieniu zlecenia nie trzeba udawać się do odpowiedniego oddziału NFZ w celu jego potwierdzenia, jak miało to miejsce do tej pory. Od stycznia 2020 r. działa system elektroniczny, w którym można jednocześnie wystawić i zweryfikować wniosek, ograniczając tym samym formalności do minimum. To spore ułatwienie dla pacjentów. W poniższym artykule przybliżamy pozostałe zasady refundacji pieluchomajtek dla dorosłych.

Kto może skorzystać z refundacji pieluchomajtek dla dorosłych?

Refundacja pieluchomajtek dla dorosłych przez Narodowy Fundusz Zdrowia przysługuje przede wszystkim pacjentom, którzy w momencie ubiegania się o pokrycie części kosztów, są objęci ubezpieczeniem zdrowotnym. Drugim warunkiem są zdiagnozowane przez odpowiedniego specjalistę problemy z nietrzymaniem moczu lub stolca. Pieluchomajtki są również refundowane w przypadku osób starszych i niepełnosprawnych.

Pieluchomajtki dla dorosłych podlegają refundacji w sytuacji nietrzymania moczu i stolca na tle nowotworowym – na skutek powikłań po leczeniu, guzów krocza czy przetok nowotworowych. Lekarz może również wystawić zlecenie na artykuły chłonne pacjentom, którzy zmagają się z pęcherzem neurogennym i nieneurogennym, czyli w wyniku wad rozwojowych, urazu czy upośledzenia pourazowego.

Kto wystawia zlecenie na wyroby chłonne?

Aby móc skorzystać z refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 roku zlecenie może zostać wystawione przez lekarza takich specjalizacji jak:

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
  • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
  • geriatria,
  • chirurgii ogólnej,
  • chirurgii onkologicznej,
  • chemioterapii nowotworów,
  • urologii,
  • onkologii klinicznej.

Dodatkowo zlecenie może wystawić również lekarz pierwszego kontaktu, czyli podstawowej opieki zdrowotnej, a także pielęgniarka lub położna.

Co warto wiedzieć o refundacji pieluchomajtek dla dorosłych?

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas pieluchomajtek dla dorosłych. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy. Co istotne, możesz odebrać lub kupić artykuły higieniczne w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeśli zdecydują się Państwo na zakup pieluchomajtek z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Maksymalnie można otrzymać refundację na 90 sztuk w miesiącu. Dotyczy to pieluchomajtek, wkładów anatomicznych, podkładów, pieluch anatomicznych czy majtek chłonnych. W poprzednich latach limit wynosił 60 sztuk.

Wysokość refundacji pieluchomajtek dla dorosłych jest uzależniona od wskazań medycznych. Pacjenci, u których pojawiło się nietrzymanie stolca lub moczu mogą skorzystać z refundacji wynoszącej 70% z kwoty zależnej od kategorii porduktu.