Co powinna zrobić osoba chora, która nie ma możliwości udać się osobiście po odbiór zakupionego wyrobu medycznego? Skorzystać może ona ze sprzedaży wysyłkowej. Poniżej prezentujemy wszystkie najważniejsze informacje na ten temat.

Czym są wyroby medyczne?

Wyrób medyczny obejmuje bardzo szeroką kategorię produktów. Zaliczają się do nich między innymi narzędzia chirurgiczne, opatrunki, oprogramowanie systemów tomografii komputerowej czy sondy USG. Co ważne, nie leczą przy użyciu metod farmakologicznych. Ich zadanie ogranicza się do wspomagania leczenia z wykorzystaniem metod chemicznych, fizycznych oraz mechanicznych. Zapewniają je na przykład wyroby medyczne służące do oczyszczania oraz środki wykorzystywane w leczeniu infekcji intymnych, które gwarantują ich odpowiednie pH. Spora część wyrobów medycznych umożliwia zdiagnozowanie stanu chorobowego czy urazu. Do kategorii tej zalicza się między innymi tomograf oraz aparat rentgenowski. Nie sposób nie wspomnieć tutaj także o specjalistycznym sprzęcie i artykułach modyfikujących lub zastępujących elementy układu anatomicznego czy procesów fizjologicznych. Są to na przykład implanty, stenty, rozruszniki serca oraz soczewki kontaktowe.

Sprzedaż wysyłkowa - kiedy można z niej skorzystać?

Warto zdawać sobie sprawę z tego, że drogą wysyłkową sprzedawane mogą być wyroby medyczne, które są środkami pomocniczymi i przysługują comiesięcznie. Do kategorii tej zaliczają się między innymi pieluchomajtki oraz ich zamienniki, sprzęt stomijny, worki do zbiórki moczu czy zewnętrzne i wewnętrzne cewniki urologiczne. W przypadku takich produktów pacjent wysyła oryginał zlecenia na adres stacjonarny danego sklepu internetowego. Po wyborze niezbędnego sprzętu i ustaleniu formy dopłaty jest on wysyłany pocztą lub kurierem na wskazany przez pacjenta adres.

Refundacja wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie zapewnia możliwość zakupu środków chłonnych z dostawą do domu. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z takiego ułatwienia? Oto trzy kroki:

  1. Pacjent musi udać się do lekarza/pielęgniarki w celu otrzymania zlecenia lub skontaktować się telefonicznie w ramach teleporady (bez wychodzenia z domu).
  2. Pacjent powinien skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta wybranego sklepu internetowego, podać konsultantowi numer identyfikacyjny zlecenia oraz numer PESEL. Konsultant doradzi w wyborze odpowiednich wyrobów i odpowie na wszelkie pytania.
  3. W ciągu 48 godzin kurier dostarczy przesyłkę z realizacją zamówienia na wskazany adres. Pacjent może opłacić przesyłkę przy odbiorze, wpłacić określoną kwotę na konto bankowe, ale też skorzystać z szybkiej płatności online. Nie ponosi dodatkowych kosztów wysyłki.

Realizacja zleceń a pandemia COVID-19

Aktualna sytuacja w naszym kraju związana z pandemią wymusza wiele zmian, również w kwestii wizyt w placówkach medycznych. Z tego względu zaleca się tzw. teleporady. Wystawienie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne może odbyć się zatem za jej pośrednictwem. Pacjent może uzyskać numer zlecenia na niezbędny mu wyrób medyczny drogą telefoniczną lub mailową, bez konieczności wychodzenia z domu. Jeśli zlecenie wymaga potwierdzenia w Narodowym Funduszu Zdrowia, może tego dokonać zarówno pacjent, jak i opiekun czy lekarz, również z wykorzystaniem sposobów teleinformatycznych. Zlecenie nie musi być wydrukowane. Może zostać zrealizowane na podstawie jego numeru oraz numeru PESEL pacjenta. Co więcej, istnieje możliwość realizacji zleceń na starych drukach, razem z kartą zaopatrzenia część B. Gdy pacjent ma ważny tego typu dokument, lekarz może skorzystać ze starego druku zlecenia papierowego, jednak musi ono zostać dostarczone razem z kartą do miejsca realizacji.