Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na rurkę tarcheostomiją z zapasowym wkładem i rurkę tracheostomijna silikonową na T.02.01, dawniej P.089. Rozszerzona została lista specjalistów uprawnionych do wystawienia zlecenia NFZ na rurkę tracheostomijną.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: 
PDF Document

Jak uzyskać refundację na rurkę tracheostomijną T.02.01?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej, ogólnej, onkologicznej, 
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • laryngolog,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
 • otolaryngolog, otolaryngolog dzieciecy, 
 • otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dzieciecy,
 •  kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup rurki tracheostomijnej jest tracheostomia.

Zasady refundowania rurek tracheostomijnych T.02.01 

Rodzaj rurki  Rurka tracheostomijna 
wraz z zapasowym 
wkładem
Rurka tracheostomijna 
silikonowa
Limit ilościowy do 3 szt./miesięcznie 1 szt./miesięcznie 
Limit finansowania /szt. dorosły 135,00 zł / szt.
(90 % z limitu 150 zł) 
211,50 zł / szt.
(90% z limitu 235 zł)
Limit finansowania /szt. dziecko  150,00 zł / szt.
(100 % z limitu 150 zł)
235,00 zł / szt.
(100% z limitu 235 zł)
Udział NFZ dorosły/dziecko 90 % / 100 % 90 % / 100 %
Udział pacjenta dorosły/dziecko 10 % / 0 % 10 % / 0 %

Zlecenie może zostać wystawiona raz na  6 miesięcy, zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

W przypadku, gdy cena wybranej rurki tracheostomijnej przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowergo numeru PIN i nr PESEL.


ikona-kroki-refundacji-p.102A-maska-CPAP