Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na wymiennik ciepła i wilgoci HME na T.03.01, dawniej P.138. Rozszerzona została lista specjalistów uprawnionych do wystawienia zlecenia NFZ na wymiennik ciepła i wilgoci HME.

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: 
PDF Document

Jak uzyskać refundację na wymiennik ciepła i wilgoci HME T.03.01?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie audiologii i foniatrii,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chirurgii dziecięcej, ogólnej, onkologicznej, 
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie foniatrii,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • laryngolog,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie onkologii klinicznej lub chemioterapii nowotworów,
 • otolaryngolog, otolaryngolog dzieciecy, 
 • otorynolaryngolog, otorynolaryngolog dzieciecy,
 •  kontynuacja zlecenia przez pielęgniarkę lub położną, o której mowa w art. 15a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.o zawodach pielęgniarki i położnej
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup wyniemmika ciepła i wilgoci HME  jest rozpoznana laryngektomia całkowita.

Zasady refundowania wymiennika ciepła i wilgoci HME T.03.01 

Rodzaj wymiennika wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej silikonowej z otworem wlotowym o przekroju 22 mm lub 23 mm lub na plaster mocujący, wyposażony w przycisk lub inne rozwiązanie umożliwiające mówienie przez protezę głosową wymiennik mocowany bezpośrednio do rurki tracheostomijnej wraz z zapasowym wkładem
Limit ilościowy do 35 szt./miesięcznie do 35 szt./miesięcznie 
Limit finansowania /szt.

14,40 zł / szt.
(90% z limitu 16,00 zł)

5,22 zł / szt.
(90 % z limitu 5,80 zł)
Udział NFZ  90 % 90 %
Udział pacjenta dorosły/dziecko 10 % 10 %

Zlecenie może zostać wystawiona raz na miesiąc, zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

W przypadku, gdy cena wybranego wymiennika ciepła przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowergo numeru PIN i nr PESEL.


ikona-kroki-refundacji-p.102A-maska-CPAP