Od 1 stycznia 2024 r. uległa zmiana nazwy kodu środka na maskę do aparatu do leczenia obturacyjengo bezdechu sennego na U.02.02, dawniej P.102A. Rozszerzona została lista specjalistów uprawnionych do wystawienia zlecenia NFZ na maskę do aparatu do lecznia obturacyjengo bezdechu sennego. 

Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co istotne, możesz odebrać lub kupić produkty w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.
Rozporządzenie Ministra Zdrowia: PDF Document

Jak uzyskać refundację na maskę do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego U.02.02?

Aby móc skorzystać z refundacji , należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób płuc  lub chorób płuc dzieci,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie chorób wewnętrznych,
 • specjalista w dziedzinie fizjoterapii,
 • ftyzjatra lub ftyzjatra dziecięcy,
 • geriatra,
 • lekarz spełniający wymagania do wykonywania świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej, realizowanych w warunkach domowych, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, z późn. zm.), w zakresie wykonywania tych świadczeń,
 • kardiolog,
 • laryngolog,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • neurolog,
 • pediatra,
 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie rehabilitacji lub rehabilitacji medycznej, lub rehabilitacji ogólnej, lub rehabilitacjiw chorobach narządu ruchu.

 

Podstawowym warunkiem otrzymania refundacji NFZ na zakup maski do aparatu CPAP jest rozpoznanie obturacyjnego bezdechu sennego.

Zasady refundowania maski do aparatu do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego

Limit refundacji NFZ dla osób dorosłych wynosi 180zł, a dla dzieci poniżej 18. roku życia – 200zł.

Zlecenie może zostać wystawiona raz na 6 miesięcy, zlecenie jest ważne przez rok od daty wystawienia.

W przypadku, gdy cena wybranej maski CPAP przekracza wysokość powyższego limitu, niezależnie od tego czy urządzenie jest przeznaczone dla dziecka czy dorosłego, klient musi pokryć różnicę między ceną brutto, a kwotą refundacji.

Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowergo numeru PIN i nr PESEL.


ikona-kroki-refundacji-p.102A-maska-CPAP