Czym jest refundacja?

Refundacja to możliwość nabycia produktów (leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych), których cały lub częściowy koszt pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia.

Aktualnie refundacja obejmuje miesięczny zapas produktów chłonnych dla dorosłych i dzieci. Jednorazowo specjalista może wystawić zlecenie na maksymalnie 12 miesięcy, jednak jednorazowo zlecenie można zrealizować na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy.
Co istotne, możesz odebrać lub kupić artykuły higieniczne w dowolnym punkcie medycznym albo sklepie internetowym. Ważne, aby dana placówka miała podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Zarządzeniem Prezesa NFZ nr 98/2023/DSOZ zmieniającym zarządzenie w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne wprowadzono nowe zasady realizacji zleceń. Od 01.07.2023r. realizacja częściowa będzie mogła być dokonywana:

 • u różnych świadczeniodawców - w przypadku zleceń na wyroby medyczne wystawionych w postaci elektronicznej (e-zlecenia)*;
 • wyłącznie w jednym miejscu udzielania świadczeń - w przypadku zleceń wystawionych w postaci papierowej.

* Jeżeli zlecenie na wyroby zostało wystawione przed 01.07.2023r., obowiązuje według wcześniejszych zasad tzn. jeśli zdecydowali się Państwo na zakup produktów chłonnych z jednego wniosku w odstępach czasowych, to każda kolejna realizacja musi odbywać się w tym samym miejscu.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia: PDF Document

Jak uzyskać refundację na produkty chłonne Y.06.01 ?

Aby móc skorzystać z refundacji na pieluchomajtki dla dorosłych, należy najpierw udać się do odpowiedniego specjalisty. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2023 r. roku zlecenie może zostać wystawione przez osoby uprawnione poniżej:

 • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej,
 • lekarz posiadający specjalizację w dziedzinie medycyny rodzinnej,
 • onkologii,
 • hematologii dziecięcej,
 • onkologii klinicznej, 
 • chemoterapii nowotworów,
 • położnictwa,
 • ginekologii,
 • rehabilitacji,
 • chirurgii ogólnej,
 • chirurgii onkologicznej,
 • chirurgii dziecięcej,
 • urologii,
 • urologii dziecięcej,
 • nefrologii, 
 • nefrologii dziecięcej,
 • neurologii,
 • neurologii dziecięcej,
 • fizjoterapii,
 • ginekologii onkologicznej,
 • lekarz chorób wewnętrznych,
 • geriatria,
 • pediatra,
 • felczer,
 • lekarz zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej realizowanych w warunkach domowcyh (o której mowa w art.31d ust. z dn. 27 sierpnia 2004r. oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych)
 • pielęgniarka lub położna (o której mowa w art. 15a ust. 1 ustawy z dn. 15.07.2011 r. o zawodach pielęgniarki i położne),

 

Zasady refundowania produktów chłonnych na stan od 1 stycznia 2024 r.

 •  Ujednolicony kod środka Y.06.01 (dawniej P.100 i P.101)
 • Limit ilościowy miesięcznie do wykorzystania przez klienta to 90 szt., można w tym limicie dobierać produkty z różnych kategorii (np. pieluchomajtki + podkłady chłonne do 90 sztuk.)
 • Przyznana wysokość limitu refundacji przez NFZ zależy od ilości wybranego produktu oraz jego poziomu chłonności.

Jak wyliczany jest limit refundacji od 1 stycznia 2024r.?

 • Limit finansowy dla dorosłych to 80% z kwoty 1,00 zł, minimalna chłonność (wszystkie produkty) 350 g

Refundacja dla 1 szt. 1,00 zł x 80 % = 0,80 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,00 x 80%) zł → refundacja 72 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,00 x 80%) zł → refundacja 48 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,00 x 80%) zł → refundacja 24 zł

 • Limit finansowy dla dorosłych to 80% z kwoty 1,70 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne) 1000 g i (pieluchy anatomiczne oraz pieluchomajtki) 1400 g

Refundacja dla 1 szt. 1,70 zł x80 % = 1,36 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,70 x 80%) zł → refundacja 122,40 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,70 x 80%) zł → refundacja 81,60 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,70 x 80%) zł → refundacja 40,80 zł

 • Limit finansowy dla dorosłych  to 80% z kwoty 2,30 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne i pieluchomajtki) 2500 g

Refundacja dla 1 szt. 2,30 zł x80 % = 1,84 zł
90 szt. : 90 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 165,60 zł
60 szt. : 60 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 110,40 zł
30 szt. : 30 szt. x (2,30 x 70%) zł → refundacja 55,20 zł

 


 • Limit finansowy dla dzieci do 18 r.ż. to 90% z kwoty 1,00 zł, minimalna chłonność (wszystkie produkty) 350 g

Refundacja dla 1 szt. 1,00 zł x 90 % = 0,90 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,00 x 90%) zł → refundacja 81 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,00 x 90%) zł → refundacja 54 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,00 x 90%) zł → refundacja 27 zł

 • Limit finansowy dla dzieci do 18 r.ż. to 90% z kwoty 1,70 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne) 1000 g i (pieluchy anatomiczne oraz pieluchomajtki) 1400 g

Refundacja dla 1 szt. 1,70 zł x90 % = 1,53 zł
90 szt. : 90 szt. x (1,70 x 90%) zł → refundacja 137,70 zł
60 szt. : 60 szt. x (1,70 x 90%) zł → refundacja 91,80 zł
30 szt. : 30 szt. x (1,70 x 90%) zł → refundacja 45,90 zł

 • Limit finansowy dla dzieci do 18 r.ż.  to 90% z kwoty 2,30 zł, minimalna chłonność (majtki chłonne i pieluchomajtki) 2500 g

Refundacja dla 1 szt. 2,30 zł x90 % = 2,07 zł
90 szt. : 90 szt. x (2,30 x 90%) zł → refundacja 186,30 zł
60 szt. : 60 szt. x (2,30 x 90%) zł → refundacja 124,20 zł
30 szt. : 30 szt. x (2,30 x 90%) zł → refundacja 62,10 zł

 

Kod środka

Nazwa wyrobu medycznego

Minimalna chłonność

Limit finansowania NFZ dla dorosłego

Limit finansowania NFZ dla dziecka do 18 r.ż.

Y.06.01

Dla wszystkich kategorii produktów

350 g

0,80 zł/ szt.
(80% z limitu 1,00 zł)

0,90 zł/ szt.
(90% z limitu 1,00 zł)

Majtki chłonne

1000g

1,36 zł/ szt.
(80% z limitu 1,70 zł)

1,53 zł/ szt.
(90% z limitu 1,70 zł)

Pieluchy anatomiczne i pieluchomajtki

1400 g

1,36 zł/ szt.
(80% z limitu 1,70 zł)

1,53 zł/ szt.
(90% z limitu 1,70 zł)

Majtki chłonne

1400 g

1,84 zł/ szt.
(80% z limitu 2,30 zł)

2,07 zł/ szt.
(90% z limitu 2,30 zł)

Majtki chłonne i pieluchomajtki 

2500 g

1,84 zł/szt.
(80% z limitu 2,30 zł)

2,07 zł/szt.
(90% z limitu 2,30 zł)

 

Co ze „starymi zleceniami” (P.100 / P.101), wydanymi przed 1 stycznia 2024 r.?

Zlecenia wystawione przed 1 stycznia 2024 roku na zaopatrzenie w wyroby chłonne dalej będą obowiązywały (kontynuacja zaopatrzenia będzie odbywać się na podstawie obecnie wystawionych zleceń)UPRAWNIENIA DODATKOWE

 1.          REFUNDACJA W WYSOKOŚCI 100% DO LIMITU FINANSOWANIA

Osobami, które mają prawo do 100% refundacji do limitu finansowania (PIELUCHOMAJTKI, MAJTKI CHŁONNE, PIELUCHY ANATOMICZNE, WKŁADY ANATOMICZNE, PODKŁADY) pozostają bez zmian:

  • inwalidzi wojenni (47IB), 
  • inwalidzi wojskowi (47IW),
  • osoby represjonowane (47OR).

Limit to 90 sztuk środków chłonnych miesięcznie. Limit 1,00 zł, 1,70 zł, 2,30 zł zależy od chłonności i rodzaju produktu.

 1. „USTAWA ZA ŻYCIEM” 47DN I ORZECZENIE O ZNACZNEJ NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI 47ZN/47ZND
  Pacjenci z orzeczeniem o znacznej niepełnosprawności 47ZN/ZNDoraz dzieci objęte „Ustawą za życiem” 47DNmają możliwość korzystania z nielimitowanej ilości sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. Decyzję ile sztuk wpisać na zleceniu podejmuje lekarz bądź osoba uprawniona do wystawienia zlecenia.
  Sposób wyliczania refundacji będzie oparty o konkretną ilość realizowanych produktów.

Ilość wpisanych sztuk na zleceniu

Limit 1,00 zł/szt.

Limit 1,70 zł/ szt.

Limit 2,30 zł/szt.

X sztuk.

X sztuk x 80% z 1,00 zł/szt.

Czyli: X szt. x 0,80 zł

X sztuk x 80% z 1,70 zł/szt.

Czyli: X szt. x 1,35 zł

X sztuk x 80% z 2,30 zł/szt.

Czyli: X szt. x 1,84 zł

 

Film instruktażowy jak zamawiać produkty chłonne z refundacją NFZ:


Realizacja E-zlecenia NFZ

Elektroniczne zlecenie (e-zlecenie) wystawione przez lekarza w systemie jest weryfikowane i zatwierdzane przez system Narodowego Funduszu Zdrowia.

Sklep medyczny, który ma podpisaną umowę z NFZ może zweryfikować i zrealizować wniosek na podstawie 13 cyfrowego Unikalnego Numeru  Identyfikacyjnego zlecenia lub 4 cyfrowego kodu PIN i nr PESEL.

ikona-kroki-refundacja-p100-p101